REGULAMIN

WARSZTATÓW I KURSÓW IMPERIA STUDIO

 

1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Zapisy na warsztaty i kursy.

  1. O uczestnictwie w warsztatach / kursie decyduje kolejność zgłoszeń. 
  2. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na dole strony danego warsztatu / kursu / wydarzenia. Po wysłaniu formularza dostaną Państwo do 24 godzin maila zwrotnego z danymi do opłaty (w przypadku braku odpowiedzi, proszę sprawdzić folder “spam” ew. napisać maila na adres: warszaty@imperiafilm.com).
  3. Ilość miejsc na warsztatach jest ściśle określona. Może się okazać że w ciągu 24 godzin zostaną Państwo poinformowani o braku miejsc.

Płatność za warsztaty i kursy.

  1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach i kursach jest dokument wpłaty, potwierdzenie przelewu.
  2. Cała kwota musi być uregulowana w terminie do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, nie później niż na dzień przed planowanym rozpoczęciem warsztatu / kursu.
  3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie, osoba zostaje skreślona z listy uczestników.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub kursu nie podając konkretnego powodu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty do 14 dni roboczych.