REGULAMIN

WARSZTATÓW I KURSÓW IMPERIA STUDIO

 

1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Zapisy na warsztaty i kursy.

  1. O uczestnictwie w warsztatach / kursie decyduje kolejność zgłoszeń. 
  2. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na dole strony danego warsztatu / kursu / wydarzenia. Po wysłaniu formularza dostaną Państwo do 24 godzin maila zwrotnego z danymi do opłaty (w przypadku braku odpowiedzi, proszę sprawdzić folder “spam” ew. napisać maila na adres: warszaty@imperiafilm.com).
  3. Ilość miejsc na warsztatach jest ściśle określona. Może się okazać że w ciągu 24 godzin zostaną Państwo poinformowani o braku miejsc.

Płatność za warsztaty i kursy.

  1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach i kursach jest dokument wpłaty, potwierdzenie przelewu.
  2. Cała kwota musi być uregulowana w terminie do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, nie później niż na dzień przed planowanym rozpoczęciem warsztatu / kursu.
  3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie, osoba zostaje skreślona z listy uczestników.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub kursu nie podając konkretnego powodu. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty do 14 dni roboczych.

 

 

REGULAMIN

STUDIA

 

Sprzętu używaj zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbaj, aby nie uległ zniszczeniu.
Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony przez osoby przebywające w studio wynajmujący musi pokryć koszty szkód.
Jeśli zauważysz dysfunkcje sprzętu niezwłocznie zgłoś to naszemu pracownikowi.

Czas trwania najmu liczony jest od godziny wejścia do studia do momentu opuszczenia go.
Studio wynajmowane jest na pełne godziny.
Przed zakończeniem czasu najmu pamiętaj o tym, aby odłożyć wszystkie sprzęty i przedmioty na swoje miejsce.
Przekroczenie 60 minut skutkuje naliczeniem kolejnej godziny, zgodnie z cennikiem.

Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. Jeśli zasada ta zostanie złamana wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajmu studia.
W studiu obowiązuje zakaz palenia.